Venice

Jedna z pierwszych naszych sesji zagranicznych...